Stappenplan

Heeft u een plan of een idee dat u wilt uitvoeren in onze gemeente? Kijk eerst of u plan al mogelijk is binnen het bestemmingsplan. Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u opzoeken welk bestemmingsplan voor uw plan geldt. In het bestemmingsplan staat wat mag op welke plek in de gemeente.

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan is het stappenplan van belang. In het stappenplan staat wat u kunt doen om uw plan goed voor te bereiden.

Sluit uw plan aan bij de waardenkaart?

We vinden veel dingen waardevol in onze gemeente. Bijvoorbeeld het landschap en de vele verenigingen. Waarden die we graag houden en versterken. De waarden staan per plek aangegeven op de waardenkaart.

  • Kijk op de kaart welke waarden de plek van uw plan heeft.
  • Ga na of uw plan past bij deze waarden.
  • Heeft u nog geen plek in gedachten? Dan kan de waardenkaart helpen om een geschikte plek te vinden voor uw plan.​

Als u rekening houdt met de waarden, dan heeft uw plan een grotere kans op goedkeuring.

Heeft u uw plan besproken met de buurt?

Praat over uw plan met uw buren, de mensen in de straat of uw wijk. Kijk voor wie uw plan gevolgen heeft. Vertel wat u wilt. Vraag wat zij ervan vinden en waarom. Ga na of u bij de uitwerking van uw plan rekening kunt houden met hun wensen of belangen. Lees meer over tips bij het voeren van het gesprek.

Draagt uw plan bij aan de speerpunten?

In de Omgevingsvisie staan 8 speerpunten. Dit zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen wonen, leven en ondernemen in onze gemeente.

Ga na of uw plan aansluit bij één of meer speerpunten. Als uw plan aansluit bij de speerpunten? Dan heeft het een grotere kans op goedkeuring.

Voldoet uw plan aan de wetten en regels?

In Nederland gelden verschillende wetten en regels waar we ons aan moeten houden. Deze wetten en regels gaan bijvoorbeeld over natuur en milieu. Een goed plan houdt rekening met alle wetten en regels.

Heeft u hulp nodig om te zorgen dat uw plan binnen de wetten en regels past? Vraag dan advies. Kijk daarvoor op de pagina Consult voor ruimtelijke plannen.