Starterslening

Algemeen

Wij helpen woningzoekenden die een huis willen kopen in Schagen, maar daar net niet voldoende inkomen voor hebben. Met de Starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd. Een extra voordeel voor de starter is dat de eerste 3 jaar geen maandlasten betaald hoeven te worden voor de lening.

Hoogte

Er kan een starterslening aangevraagd worden van maximaal € 50.000,-. Het actuele rentepercentage voor de lening is op de website van SVn te vinden. Met de starterslening kan het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning worden gefinancierd.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een starterslening zijn strenge voorwaarden. Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

  • De aanvrager heeft niet eerder een woning gekocht;
  • De aanvrager bezit geen onroerende zaken. Zoals bouwgrond om zelf te bouwen;
  • De aanvrager is meerderjarig en mag in Nederland wonen;
  • Maximale koopsom woning: € 348.000,- kosten koper inclusief verbeterkosten;
  • De lening is beschikbaar voor koopstarters die op dit moment in onze gemeente wonen, oud-inwoners van onze gemeente of personen die een economische binding hebben met onze gemeente.

Aanvragen

U kunt de lening aanvragen via de knop hierboven en deze wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

U vult uw gegevens in. Wij beoordelen deze gegevens op de eisen gesteld in de Verordening Starterslening. U krijgt van ons een voorlopige toewijzingsbrief en het aanvraagformulier starterslening van het Stimuleringsfonds. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. Vul het aanvraagformulier van de Stimuleringsfonds in en stuur het door naar het Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds beoordeelt uw aanvraag. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Bij een positief financieel advies ontvangt u automatisch een offerte voor de Starterslening. Onderteken de offerte en stuur deze terug naar het Stimuleringsfonds.