Verhuizen naar Nederland

Komt u in Nederland wonen? Dan schrijft u zich in bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Wanneer inschrijven?

Komt u minstens 4 maanden in Nederland wonen binnen een periode van 6 maanden? Dan schrijft u zich in bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet 'rechtmatig verblijf'. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Hoe schrijft u zich in

Maak eerst een afspraak. Bel: (0224) 210 400

 • Kom zelf naar het gemeentehuis om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Is uw partner ook meegekomen naar Nederland? Dan moet uw partner met u meekomen naar het gemeentehuis.
 • Zijn uw kinderen ook meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij met u meekomen naar het gemeentehuis.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.
 • Wij schrijven u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. Heeft u wel een burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan moet u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Benodigde gegevens

U heeft het volgende nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt. Heeft u meerdere nationaliteiten? Dan heeft u van iedere nationaliteit een reisdocument of ander document nodig waaruit dit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont zijn bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning. 
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit u voordat u naar Nederland komt. 
 • Gaat u bij iemand  inwonen of samenwonen? Dan hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Komt u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland? Dan heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Soms heeft u een geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd nodig.

Meer informatie

Heeft u geen vast woonadres? Dan vraagt u eerst bij ons een briefadres aan. Bijvoorbeeld als u binnenschipper bent of in een instelling verblijft. Belt u voor meer informatie naar (0224) 210 400.