Weekmarkt Schagen

Algemeen

Iedere donderdag is op de Laan en Gedempte Gracht in het centrum van Schagen de wekelijkse markt. De weekmarkt duurt van 08:45 en 13:00 uur.

Aanvragen

Vaste standplaats

U kunt een vergunning aanvragen door het inschrijfformulier voor de weekmarkt in te vullen. Is er plaats? Dan ontvangt u van ons een standplaatsvergunning. Is er geen ruimte? Dan zetten wij u op onze wachtlijst.

Dagstandplaats

Wilt u geen vaste standplaats? Dan kunt u in aanmerking komen voor een standplaats voor één dag. Heeft een vaste marktondernemer aangegeven niet op de markt te kunnen komen? Dan is er een mogelijkheid om een dagplaats of dagvergunning te krijgen.

Wilt u een dagstandplaats? Neemt u dan op de woensdagavond voor de marktdag tussen 19:00 en 21:00 uur contact op met de marktmeester via telefoonnummer 06 22 45 30 88. Hij kan u direct vertellen of er ruimte is.

Gebruik van kramen

Heeft u geen verkoopkraam? Dan kunt u gebruik maken van een marktkraam. U geeft dit aan bij de marktmeester. Hij zorgt dat er een kraam op de plaats komt te staan die aan u toegewezen is.

U betaalt voor het gebruik van de kraam aan de verhuurder. De verhuurder is J.K. marktkramenverhuur. Zij rekenen dit met u af.

Spelregels

Heeft u een vaste standplaatsvergunning? Dan verwachten wij van u dat u iedere donderdag aanwezig bent. Kunt u toch een keer niet komen? Dan belt u op tijd af. De marktmeester kan ervoor zorgen dat uw plaats tijdelijk wordt ingenomen.

Vanaf 06:00 uur is de marktmeester aanwezig op het marktterrein. Hij beantwoordt vragen over de weekmarkt. Ook wijst hij de plaatsen toe.

Kosten

Vaste standplaats

Leges voor de vergunning€   38,05
Marktgeld is: 
per jaar voor 4 meter lengte of minder€ 606,70
bij meer dan 4  meter lengte wordt het tarief per extra meter of een deel hiervan verhoogd met€ 76,55 per jaar

In de maand juni worden de rekeningen hiervoor verstuurd.

Dagplaats

Per dag voor 4 meter lengte of minder€ 13,55
Voor ieder meter meer€ 1,91
Dagtarief tijdens de 10 West-Friese donderdagen (in de zomerperiode). U betaalt dit rechtstreeks aan de marktmeester.€ 23,45