Wethouder Hans Heddes

Wethouder Hans Heddes
Wethouder J.J. Heddes

4e locoburgemeester

Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte

  • Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu)
  • Mobiliteit (inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid)
  • Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting, Serviceteam en HVC)
  • Dierenwelzijn