Wethouder Hans Heddes

Wethouder Hans Heddes
Wethouder J.J. Heddes

2e locoburgemeester

Infrastructuur & Duurzaamheid

 • Wegen, groen, spelen, verlichting
 • Duurzaamheid
 • Beheer gemeentelijke gebouwen
 • Hergebruik, afvalbeheer en waterzuivering
 • Water en milieu
 • Glasvezel
 • Kermis

Bij afwezigheid waarneming door wethouder Jelle Beemsterboer.

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (PvdA)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
 • Lid Algemeen Bestuur Milieu en afval Kop van Noord-Holland (HVC)
 • Afgevaardigde Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord (BAO)
 • Afgevaardigde Provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad (PVVB)
 • Afgevaardigde Noord-Hollandse Energie Coƶperatie (NHEC)
 • Afgevaardigde Overleg Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK)

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Geen