Woo-besluiten

Wij geven op verschillende manieren informatie over wat wij als gemeente doen. Wij doen dit bijvoorbeeld via persberichten en via de website overheid.nl. U kunt ons ook vragen om bepaalde documenten openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid. Het indienen van een Woo-verzoek kunt u doen via de pagina Informatie opvragen (Woo-verzoek).

Op deze pagina staan afgehandelde (geanonimiseerde) openbaar gemaakte Woo-verzoeken, Woo-besluiten en bijbehorende documenten.

Woo-besluiten

 • Integriteitsschendingen

  Status: Woo-besluiten
  Publicatiedatum:

  Er is een Woo-verzoek over integriteitsschendingen ingediend. Dit gaat om alle integriteitsschendingen bij of onder gemeente Schagen over het tijdvak van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022.

 • Verkoop kerk in Petten (Plein 1945 27)

  Status: Woo-besluiten
  Publicatiedatum:

  Er is een Woo-verzoek over de verkoop van de kerk in Petten in 2020 en de bestemmingswijziging in 2019 ingediend. In de bijlagen vindt u de gegevens waar in het Woo-verzoek om werd gevraagd (het raadsbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan Plein 1945 27 Petten/het collegevoorstel over de verkoop van de kerk).

 • Inhuurkosten

  Status: Woo-besluiten
  Publicatiedatum:

  Er is een Woo-verzoek over inhuurkosten ingediend.