Woo-verzoek

Algemeen

Wij geven op verschillende manieren informatie over wat wij als gemeente doen. Wij doen dit bijvoorbeeld via persberichten en via de website overheid.nl. U kunt ons ook vragen om bepaalde documenten openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid.

Woo-verzoek doen

Schriftelijk

U kunt een Woo-verzoek doen door een brief naar ons te sturen. Schrijf een brief met daarin:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • uw handtekening 
  • waarover u informatie wilt ontvangen
  • om welke documenten het gaat
  • hoe u de informatie wilt ontvangen of bekijken

Stuur uw Woo-verzoek naar het adres:

Gemeente Schagen 
Postbus 8
1740 AA Schagen

Digitaal

U kunt uw Woo-verzoek ook digitaal indienen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

U kunt uw Woo-verzoek niet mailen.

Behandeltermijn

Wij beslissen binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek. Deze periode kunnen wij verlengen met 2 weken. 

Wij sturen u een brief waarin we schrijven wat ons besluit is over uw Woo-verzoek. 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ons dat laten weten. Dat doet u door bezwaar te maken

Kosten

Wij brengen kosten in rekening voor het verstrekken van kopie├źn.

Woo-besluiten

Op onze pagina Woo-besluiten vindt u afgehandelde (geanonimiseerde) Woo-verzoeken, Woo-besluiten en bijbehorende documenten.