WOZ-waarde

Algemeen

Wij bepalen elk jaar hoeveel uw woning, bedrijfspand of stuk grond waard is. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde. WOZ betekent ‘Waardering onroerende zaken’. De WOZ-waarde gebruiken wij om uit te rekenen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Met WOZ-waarden berekenen wij ook de forensenbelasting. De Rijksoverheid en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebruiken de WOZ-waarde voor het uitrekenen van de belastingen die inwoners aan hen moeten betalen.

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

Bekijk de animatiefilm voor meer uitleg.

WOZ-beschikking

Wij sturen iedereen die op 1 januari van het belastingjaar onroerend goed in eigendom heeft een WOZ-waardebeschikking. Hierin staat de waarde die is  vastgesteld door de gemeentelijke taxateur. Dit is de waarde van 1 januari van het jaar daarvoor. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Gebruikers van panden ontvangen ook een WOZ-beschikking. Ook van panden die niet in hoofdzaak woning zijn.

WOZ-waarde inzien

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

No cure, no pay bureaus

Er zijn bedrijven die aanbieden om gratis een bezwaarschrift namens u te doen. Wij raden u af dit te doen. Bij een toegewezen bezwaar claimen deze bedrijven de gemaakte kosten bij ons. 

In de praktijk betekent dat het volgende:
Stel u maakt bezwaar en de WOZ-waarde van uw woning wordt € 10.000 lager. U hoeft dan € 10,95 minder OZB te betalen. Het bureau krijgt voor zijn werk € 750,- op zijn rekening bijgeschreven. Deze kosten verrekent de gemeente het volgend jaar in de tarieven voor de OZB.  

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Ga dan naar Bezwaar tegen de belastingaanslag en WOZ-waarde.

Veelgestelde vragen WOZ-waarde

Vraag en antwoord:

U kunt uw taxatieverslag bekijken op mijn.overheid.nl. Klik vervolgens op ‘Inloggen’. De rest wijst zich vanzelf. Het taxatieverslag is alleen op deze manier te bekijken voor personen die het aanslagbiljet op zijn of haar naam hebben ontvangen. Het aanslagbiljet is de brief van ons waarin staat wat de WOZ-waarde is van uw woning, bedrijfspand of stuk grond.

Lukt het niet om via mijn.overheid.nl uw taxatieverslag te bekijken? Dan kunt u hem opvragen via het contactformulier belastingen. U moet dan wel in uw e-mail aangeven van welk pand of stuk grond u het taxatieverslag wilt ontvangen. Ook moet u dan het aanslagnummer en uw geboortedatum vermelden. Het aanslagnummer vindt u in de brief die u van ons heeft ontvangen.

Wij gebruiken de WOZ-waarde om uit te rekenen hoeveel onroerendezaakbelasting u moet betalen. De Belastingdienst van de Rijksoverheid gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting. Dit wordt ook wel het eigenwoningforfait genoemd. De Belastingdienst gebruikt het ook voor de ‘vermogensrendementsheffing’ voor woningen die 'niet tot hoofdverblijf dienen'. Hiermee worden tweede woningen bedoeld. Het Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier gebruikt de WOZ-waarde voor de ‘watersysteemheffing gebouwd’. Dit is de belasting die u aan het Hoogheemraadschap betaalt.

Doet u in 2021 belastingaangifte over 2020? Dan heeft u de waarde van het jaar 2020 nodig. Dit staat op het aanslagbiljet dat wij in februari 2020 hebben verstuurd. Het aanslagbiljet is de brief waarin staat wat de WOZ-waarde is van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. De WOZ-waarde die op het aanslagbiljet staat, heeft als waardepeildatum 1 januari 2019. De Belastingdienst vraagt naar deze WOZ-waarde.

In de Wet WOZ staat dat wij ook de waarde moet bepalen van woningen en bedrijfspanden die nog niet zijn afgebouwd of nog niet als klaar zijn gemeld. We berekenen de WOZ-waarde dan alleen over wat er op 1 januari al afgebouwd is. In deze WOZ-waarde zit ook een bedrag voor de waarde van de grond.

Heeft u als erfgenaam een huis in eigendom? Dan moet u voor de erfbelasting de WOZ-waarde gebruiken die geldt op het moment dat u het huis in eigendom kreeg. U kunt de Belastingdienst ook vragen om de WOZ-waarde te gebruiken van het volgende jaar.

Ja, we gaan uit van de situatie op 1 januari van dit jaar.

Er zijn bureaus die adverteren dat zij voor u gratis bezwaar kunnen maken. Krijgt u via dat bureau gelijk? Dan moeten wij aan het bureau een vergoeding betalen. Dit staat in de wet. Alle vergoedingen die wij aan deze bureaus betalen, verwerken wij in het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor het volgende jaar. Dit betekent dus dat eigenlijk alle inwoners meebetalen aan deze vergoeding. U ook!

De bureaus krijgen de volgende vergoeding van ons:

Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 254,-
Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 254,-
Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242,-
Totale vergoeding aan het bezwarenbureau € 750,-

In de praktijk betekent dat het volgende:
Stel u maakt bezwaar en de WOZ-waarde van uw woning wordt € 10.000 lager. U hoeft dan € 12,76 minder OZB te betalen. Het bureau krijgt voor zijn werk € 750,- op zijn rekening bijgeschreven.

U kunt het zelf!

Het bureau wil van u weten waarom u vindt dat de WOZ-waarde te hoog is. Die informatie geeft het bureau door aan ons. Terwijl u dat heel simpel zelf kunt doen. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons dan of kom langs. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Wij kunnen na uw telefoontje of bezoek heel snel de WOZ-waarde aanpassen. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Hebben wij een fout gemaakt bij het bepalen van de WOZ-waarde? Dan passen wij deze graag voor u aan.

Heeft u gebeld of bent u langsgekomen en passen wij de WOZ-waarde niet aan? Dan kunt u nog tot 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken bij ons. U hoeft geen taxatierapport te laten maken en op te sturen naar ons. U stuurt ons een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Laat u ons weten, dat u het niet een bent met de WOZ-waarde? Dan beoordeelt een taxateur van de gemeente uw woning of bedrijfspand opnieuw.