Bezwaar tegen de belastingaanslag en WOZ-waarde

Algemeen

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde? Hier vindt u informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Bezwaar bij No Cure No Pay bureau

WOZ-bezwaar indienen via commerciële bedrijven leidt tot hogere gemeentelasten:

Bezwaar WOZ-waarde

Maak binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar. Dit kunt u doen door op de bovenstaande knop te klikken. U wordt dan doorverwezen naar het bezwaarformulier. U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD.

U kunt zelf bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons dan of kom langs. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel voordeel van om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Wij kunnen na uw telefoontje of bezoek heel snel de WOZ-waarde aanpassen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Hebben wij een fout gemaakt bij het bepalen van de WOZ-waarde? Dan passen wij deze graag voor u aan.

Heeft u gebeld of bent u langsgekomen en passen wij de WOZ-waarde niet aan? Dan kunt u nog tot 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken bij ons. U hoeft geen taxatierapport te laten maken en op te sturen naar ons. U stuurt ons een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Dan beoordeelt een taxateur van de gemeente uw woning of bedrijfspand opnieuw.

No cure, no pay bureaus

Er zijn bureaus die een advertentie plaatsen dat zij voor u gratis bezwaar kunnen maken. Krijgt u via dat bureau gelijk? Dan moeten wij aan het bureau een vergoeding betalen. Dit staat in de wet. Alle vergoedingen die wij aan deze bureaus betalen, verwerken wij in het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor het volgende jaar. Dit betekent dus dat eigenlijk alle inwoners meebetalen aan deze vergoeding. U ook!

De bureaus krijgen de volgende vergoeding van ons:

  •  Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 296,-
  •  Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 296,-
  •  Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 128,26
  •  Totale vergoeding aan het bezwarenbureau € 720,26

In de praktijk betekent dat het volgende:
Stel u maakt bezwaar en de WOZ-waarde van uw woning wordt verlaagd. U hoeft dan per € 10.000 verlaging € 10,95 minder aan OZB te betalen*.

Het bureau krijgt voor zijn werk ongeveer € 750,- op zijn rekening bijgeschreven. Deze kosten verrekent de gemeente het volgende jaar in de tarieven voor de OZB.  

*naast de OZB betaalt u wellicht andere belastingen over de WOZ-waarde, bijvoorbeeld aan het Hoogheemraadschap en de Rijksbelastingdienst.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw aanslag afvalstoffen- of rioolheffing? Bijvoorbeeld omdat u nooit afval bij de weg zet en geen aansluiting heeft op de riolering? Kijk dan eerst op de pagina's over Afvalstoffenheffing of Rioolheffing.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u online bezwaar maken. Vertel ons waarom u vindt dat de aanslag niet klopt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Bezwaarschrift

Een bezwaar moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet inleveren bij de heffingsambtenaar. In het bezwaarschrift moet staan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar het adres:

Gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA Schagen

U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis.

Of u kunt online bezwaar maken maken. Heeft u een bezwaarschrift ingeleverd? Dan betekent het niet dat u geen verplichting heeft om te betalen.

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord:

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400. Als het blijkt dat er iets is fout gegaan, dan kunnen we de aanslag voor u corrigeren.

Als u bezwaar heeft gemaakt, dan krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. We hebben tot het einde van het jaar de tijd om uw bezwaarschrift te behandelen. Uit onze ervaring blijkt dat het grootste deel van de bezwaarschriften voor eind augustus al een reactie hebben.

Ja, u moet altijd betalen. Als u het blijkt dat u gelijk heeft? Dan wordt een eventueel teveel betaald bedrag terugbetaald.

In de uitspraak kunt u lezen welke vervolgstappen u kunt nemen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen als u vragen heeft over de uitspraak via telefoonnummer (0224) 210 400.