Rioolheffing

Algemeen

Woont u in onze gemeente of heeft u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op ons riool. U betaalt dan rioolheffing.

Waarom betaal ik rioolheffing?

Wij zorgen ervoor dat het gemeentelijk riool werkt. Dat betalen wij met de gelden die komen van de rioolheffing. We onderhouden het riool, repareren het waar dat nodig is en leggen nieuw riool aan. 

U betaalt rioolheffing, omdat er vanaf uw perceel afvalwater wordt afgevoerd naar ons rioolsysteem.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag hangt af van hoeveel water u verbruikt. Deze gegevens vragen wij op bij het PWN. Dit is het waterleidingbedrijf. Omdat de gegevens van het PWN nooit over precies een heel jaar (365 dagen) gaan, (het ene jaar geeft u bijvoorbeeld de waterstand aan het PWN door op 1 november en het andere jaar op 23 november) verrekenen wij dit naar 365 dagen.

In 2023 is het tarief van de rioolheffing: € 205,- per 350 m³ water dat u via ons rioolstelsel loost.

In 2022 is het tarief van de rioolheffing: € 190,- per 350 m³ water dat u via ons rioolstelsel loost.

Verordening rioolheffing

De verordening rioolheffing vindt u op overheid.nl.

Verhuizen

Komt u in onze gemeente wonen? Dan krijgt u automatisch een aanslag rioolheffing op uw nieuwe adres voor de resterende volle maanden van het jaar. Woonde u al in onze gemeente? Dan krijgt u geen nieuwe aanslag. U moet wel de aanslag betalen die u al ontvangen heeft op uw oude adres. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u automatisch een vermindering voor de resterende volle maanden van het jaar.

kwijtschelding

Voor de aanslag rioolheffing kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met aanslag rioolheffing?  Ga dan naar Bezwaar tegen de belastingaanslag en WOZ-waarde.