Afvalstoffenheffing

Algemeen

Afvalstoffenheffing is een belasting die u aan ons betaalt. De belasting betaalt u onder andere voor het ophalen van uw afval door HVC. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Dit is een rekening die u verplicht bent om aan ons te betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft.

Hoogte aanslag

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de verordening. U vindt de verordening afvalstoffenheffing op overheid.nl.

De hoogte van de aanslag hangt af van het aantal personen die in de woning ingeschreven staan. Voor het aantal personen kijken wij naar de situatie op 1 januari van een jaar. Het aantal personen dat op dat moment ingeschreven staat op een adres bepaalt de hoogte van het bedrag. Komt u later in het jaar in onze gemeente wonen? Dan geldt de situatie op dat moment. Wij berekenen het aantal volle maanden dat u staat ingeschreven.

De tarieven afvalstoffenheffing in het belastingjaar 2023 zijn als volgt:

Omschrijving Tarief
één gebruiker € 322,00
twee of drie gebruikers € 379,00
vier- of meer gebruikers € 410,00
extra container € 206,00

De tarieven afvalstoffenheffing in het belastingjaar 2022 zijn als volgt:

Omschrijving Tarief
één gebruiker € 307,00
twee of drie gebruikers € 361,00
vier- of meer gebruikers € 391,00
extra container € 196,00

 

Verordening afvalstoffenheffing

De verordening afvalstoffenheffing vindt u op overheid.nl.

Verhuizen

Komt u in onze gemeente wonen? Dan krijgt u automatisch een aanslag afvalstoffenheffing op uw nieuwe adres voor de overgebleven volle maanden van het jaar. Woonde u al in onze gemeente? Dan krijgt u geen nieuwe aanslag. U moet wel de aanslag betalen die u al ontvangen heeft op uw oude adres. Wanneer u naar een andere gemeente verhuist? Dan krijgt u automatisch een vermindering voor de overgebleven volle maanden van het jaar.

Kwijtschelding

Kunt u het bedrag niet betalen? Dan kunt u voor de aanslag afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan bezwaar maken.