Aanpassen foute persoonsgegevens

Algemeen

Veel overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de gemeente, belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB), gebruiken allerlei gegevens. Dat zijn gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Het is belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Foute gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente houdt gegevens bij over de inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed vermeld? Dan kunt u ons vragen om dit aan te passen. Die vraag om verbetering heet een correctieverzoek.

Wat heeft u nodig voor uw vraag om verbetering?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Het document waarop uw foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan. Bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Aanpassen gegevens in de BRP

Twijfelt u of uw gegevens in de BRP goed staan? U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.nl

Kloppen uw gegevens niet? Laat dan aan ons zien dat wij foute gegevens gebruiken. U toont ons bijvoorbeeld een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan. Of u maakt een schermafbeelding van uw gegevens die op MijnOverheid.nl staan. 

Stuur dit naar:
Gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA  SCHAGEN

Zet er bij dat het gaat om een correctieverzoek.

Binnen 4 weken passen wij de foute gegevens aan. Als we dat gedaan hebben, sturen wij u een brief. Soms mogen of kunnen wij uw gegevens niet aanpassen. Dan krijgt u daarover een brief.

Welke gegevens staan in de BRP?

In de BRP staan de volgende gegevens:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en -land
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Namen ouders
 • Nationaliteit
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Overlijden
 • Inschrijving in de BRP
 • Verblijfplaats. Dit is het adres waarop u ingeschreven staat.
 • Kinderen
 • Verblijfstitel. Dit geldt alleen als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Gezagsverhouding en curatele (curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen).
 • Nederlands reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • Kiesrecht

Een fout in een andere overheidsregistratie

Staat er een fout in een registratie bij een andere overheidsinstantie? Dan is het ook belangrijk dat dit wordt verbeterd. Neem dan altijd eerst contact op met de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Dan kunt u zich melden bij het landelijk Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).

Wat doet MFO

Het MFO helpt inwoners, ondernemers en (semi)overheidsorganisaties bij het (laten) aanpassen van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Melding doen bij MFO

Meer informatie over het MFO en hoe u een melding kunt doen, leest u op de website van de RvIG. Op die website vindt u ook meer informatie en voorbeelden van meldingen.