Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Wij houden gegevens bij over onze inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed opgeslagen staan? Dan kunt u ons vragen om dit aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.

Wat heeft u nodig voor het correctieverzoek?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Het document waarop uw foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan. Bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Aanpassen gegevens

U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.nl

Laat aan ons zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld met een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan. Of door een schermafbeelding te maken van uw gegevens die op MijnOverheid.nl staan. 

Stuur dit naar:
Gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA  SCHAGEN

Binnen 4 weken passen wij de foute gegevens aan. Wij sturen u een brief als uw gegevens zijn aangepast. Soms mogen of kunnen wij uw gegevens niet aanpassen. Dan krijgt u daarover een brief.

Welke gegevens staan in de BRP?

In de BRP staan de volgende gegevens:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Namen ouders
 • Nationaliteit
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Overlijden
 • Inschrijving in de BRP
 • Verblijfplaats. Dit is het adres waarop u ingeschreven staat.
 • Kinderen
 • Verblijfstitel. Dit geldt alleen als u uit een ander land komt.
 • Gezagsverhouding en curatele
 • Reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • Kiesrecht