Hulp bij geldzaken en schulden

Algemeen

Nemen uw betalingsachterstanden of schulden toe? Hoe eerder u contact met het wijkteam zoekt, hoe beter. Zo kunnen we samen kijken op welke manier grotere schulden voorkomen kunnen worden.

Signalering bij oplopende betalingsachterstanden

Ons wijkteam ontvangt sinds 1 januari 2021 signalen van zorgverzekeraars, energieleveranciers of woningbouwverenigingen wanneer zij merken dat er betalingsproblemen ontstaan. Dit is een nieuwe wettelijke regeling. Hierdoor mogen wij u makkelijk en snel hulp aanbieden. Wij nemen contact met u op om samen te kijken hoe we betalingsproblemen kunnen oplossen. Deze hulp is gratis en zonder dat iets moet.

Hoe werkt het?

Eerst sturen wij u een brief. Daarna komen we bij u aan de deur of bellen u op. Heeft u een brief van ons ontvangen? Dan kunt u zelf contact met ons opnemen. Lukt het u om zelf een oplossing te vinden voor uw betalingsprobleem? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag van u.

 • Wij bellen altijd met een herkenbaar telefoonnummer. Komen wij bij u langs en bent u niet thuis? Dan laten wij onze gegevens achter.

 • Wij zijn er om u te helpen en denken graag met u mee. Neem daarom contact met ons op om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Voordelen van hulp vragen

 • Samen bekijken wij of u recht heeft op toeslagen of voorzieningen.

 • Wij helpen u zo om grotere en stijgende schulden aan te pakken.

 • Wij werken goed samen met de schuldeisers. Hierdoor kunnen wij u helpen om haalbare regelingen met hen te maken of om uitstel van betaling te krijgen.

Privacy

Over de uitwisseling van uw gegevens zijn landelijk goede veilige afspraken gemaakt. Wij hebben met iedere organisatie die betalingsachterstanden meldt een afspraak. Een wijkteamconsulent met specialisatie Budget en schulden deelt alleen gegevens die nodig zijn en hij kan alleen sommige persoonsgegevens zien. Wij delen geen informatie met de schuldeiser of met andere hulpverleners over uw persoonlijke situatie zonder dit met u te overleggen. Tijdens het proces wordt er netjes met uw gegevens omgegaan.

U kunt bezwaar maken tegen het uitwisselen van uw gegevens aan de organisatie die de betalingsachterstand bij ons heeft gemeld. 

U beslist zelf of u hulp nodig heeft. Als u niet ingaat op ons aanbod? Dan maken wij uw gegevens anoniem. Alleen als er aanleiding is tot ernstige zorg, dan maken wij een melding bij meldpunt Vangnet en advies.

Zelf grip op je geld krijgen

Wij vinden het belangrijk dat u financieel gezond kunt zijn. Geld maakt niet gelukkig, maar van zorgen over uw financiële situatie kunt u wel heel ongelukkig worden. Wij geven daarom tips om financieel gezond te worden en te blijven.

Geldplannen

Wij hebben handige online hulpmiddelen. Deze zijn gemaakt door het Nibud. Hiermee kunt u makkelijk een geldplan opstellen dat past bij uw situatie. 

Geldvlogs op ons Youtube kanaal

Op ons Youtube kanaal  staan verschillende filmpjes met tips.

Workshop “Uitkomen met je inkomen”

Zodra er weer workshops zijn informeren wij u hierover via deze site en andere kanalen.

Meer informatie

Op de pagina hulp in Schagen ziet u welke andere organisaties kunnen ondersteunen. En verwijzen wij naar sites met nuttige en betrouwbare informatie. 

Budgetbeheer

Kunt u tijdelijk uw geldzaken niet zelf doen? Hier kan het wijkteam u bij helpen.

Tijdens een eerste gesprek schatten wij in wat u precies nodig heeft. Wij bieden verschillende vormen van budgetbeheer aan. Deze worden namens ons uitgevoerd door Zijper Bewindvoering, Kredietbank Nederland of Stichting Schuldvrij.

Als het budgetbeheer in uw situatie nodig en passend is? En u niet genoeg geld heeft om de kosten hiervoor zelf te kunnen betalen? Dan betalen wij de kosten hiervoor.

Woningontruiming

Heeft u een aankondiging voor een woningontruiming ontvangen met daarop de datum van de ontruiming? Neem dan meteen contact op met het wijkteam. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een crisissituatie gaat.

Het wijkteam komt dan binnen 3 werkdagen bij u langs voor een gesprek.

Afsluiting energie of water

Heeft u een aankondiging ontvangen met daarop de datum dat uw gas, water of licht wordt afgesloten? Neem dan meteen contact op met het wijkteam. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een crisissituatie gaat.

Het wijkteam komt dan binnen 3 werkdagen bij u langs voor een gesprek.

Openbare verkoop inboedel

Heeft u een aankondiging ontvangen met daarop de datum dat uw inboedel openbaar verkocht wordt? Neem dan meteen contact op met het wijkteam. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een crisissituatie gaat.

Het wijkteam komt dan binnen 3 werkdagen bij u langs voor een gesprek.

Loonbeslag

Heeft de deurwaarder beslag op uw inkomen gelegd? Waardoor u niet meer bij uw geld kunt komen. U kunt op de volgende website kijken of de juiste beslagvrije voet is toegepast:

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Is dit niet het geval? Dan kunt u de deurwaarder vragen om dit aan te passen. Komt u hier niet uit? Omdat u nog meer schulden heeft? Of ontstaan door het beslag achterstanden? Neem dan contact op met het wijkteam. 

Noodhulpfonds Schagen

Zit u in financiële nood en lukt het u niet zelf een oplossing te vinden? Dreigt u bijvoorbeeld uit uw huis te worden gezet vanwege een betalingsachterstand? Of is uw CV-ketel stuk maar hebt u geen geld voor de reparatie? Mogelijk kan het Noodhulpfonds Schagen u helpen.

Bij het Noodhulpfonds Schagen kunt u een renteloze lening aanvragen. Bij een renteloze lening betaalt u het geleende geld wel terug maar hoeft u geen leenrente te betalen.

Het Noodhulpfonds Schagen is een samenwerking tussen de protestantse en katholieke kerken en de gemeente Schagen met als doel inwoners in financiële nood te helpen.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U kunt een renteloze lening bij het Noodhulpfonds Schagen aanvragen als:

 • u woont en ingeschreven staat in de gemeente Schagen;
 • u de lening direct nodig heeft om uw financiële nood op te lossen;
 • er geen andere oplossing is, zoals via familie, vrienden of de gemeente/het wijkteam;
 • uw noodsituatie niet ontstaan is door verwijtbaar handelen, zoals uitkeringsfraude.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

U kunt voor elk bedrag een aanvraag doen.

Hoe kan ik de renteloze lening aanvragen?

Voor het aanvragen van de renteloze lening vult u het aanvraagformulier in. Dit formulier ligt bij de receptie van het gemeentehuis (Laan 19, Schagen) en MEE & de Wering (Zijperweg 4, Schagen). Stop het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde bijlagen in een gesloten envelop met vermelding ‘aanvraag Noodhulpfonds’ en lever deze in bij de receptie van het gemeentehuis.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U krijgt na maximaal 7 werkdagen een antwoord op uw aanvraag. Eerst onderzoekt het wijkteam of bijvoorbeeld schuldhulpverlening of bijzondere bijstand voor u een oplossing is. Aan de hand van de uitkomsten en eigen criteria neemt het Noodhulpfonds dan een besluit. Krijgt u de lening niet, dan ontvangt u een brief met de reden daarvan. Krijgt u de lening wel, dan neemt het Noodhulpfonds telefonisch contact met u op. U maakt een afspraak voor het ondertekenen van de renteloze lening en van een afbetalingsregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Schagen via (0224) 210 400.

Kosten voor huisdieren

Huisdieren zijn voor veel mensen belangrijk. Het kan voorkomen dat u voor korte of lange tijd minder goed voor het huisdier kan zorgen omdat u weinig geld te besteden heeft. Soms kunnen kosten voor huisdieren ook erg hoog oplopen. Daarom is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn voordat u een huisdier in huis neemt. Neem eerst contact op met een dierenartspraktijk in de buurt voor informatie rondom kosten voor vaccinaties, castraties/sterilisaties en het inbrengen van een chip. In Schagen kunt u terecht bij dierenartsenpraktijk Schagen, AniCura of Stad & Land dierenklinieken Schagen. In de dorpskernen buiten Schagen kunt u terecht bij Dierenartspraktijk Callantsoog, Warmenhuizen en Dirkshorn.

Soms kunt u een betaalregeling treffen als u het bedrag voor een medische ingreep niet één keer kunt betalen. Voor mensen met een laag inkomen zijn er verschillende landelijke initiatieven die hulp bieden in de kosten voor huisdieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verschaffen van dierenvoeding of het vergoeden van medische kosten. Hieronder staan de initiatieven die hulp kunnen bieden:

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om uw huisdier te laten verzekeren. Vaak mag het huisdier niet ouder dan zeven jaar zijn en niet alle kosten worden vergoed of volledig vergoed. Een verzekering kan voorkomen dat u ineens met hoge rekeningen komt te zitten. Er zijn verschillende websites om dierverzekeringen te vergelijken.  

Keurmerk

Wij hebben het keurmerk van De vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) voor onze schuldhulpverlening. De NVVK wil financiële problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen. Zij bieden informatie en advies over onder andere budgetbeheer, schuldbemiddeling en betalingsregelingen zonder dat ze daar winst uithalen. Samen maken we het mogelijk om schulden op te lossen of onder controle te krijgen. De vereniging controleert alle leden regelmatig en zonder invloed van anderen of zij correct werken. Door deze samenwerking bieden wij onze inwoners op de best mogelijke manier hulp bij schulden.   

Betere hulp voor inwoners 

Het keurmerk van de NVVK heeft meer voordelen. Door het keurmerk;

 • tonen wij aan dat wij onze interne processen goed op orde hebben en kwalitatief hoogwaardige diensten verlenen;
 • kunnen wij makkelijk kennis delen en beschikken wij over informatie rondom ontwikkelingen van dit moment; 
 • kunnen we zo makkelijker en nuttiger samenwerken met schuldeisers om tot een goede oplossing te komen; 
 • kunnen wij als lid via de NVVK input aanleveren bij de beleidsmakers in Den Haag. Zo maken wij ons sterk voor wetgeving die steeds meer in het belang is van zowel inwoners als schuldeisers. 

Werkwijze van het wijkteam

Als u contact met ons opneemt over dit onderwerp komt u terecht bij het wijkteam. De consulenten van het wijkteam kunnen meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur. U kunt ook het contactformulier invullen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.