Lokale inclusie agenda

Voor een samenleving die werkt voor iedereen

Reizen met het openbaar vervoer. Een sollicitatiebrief maken. Een fijne tijd op school hebben of iets leuks doen. Dit is niet voor iedereen even makkelijk. In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking staat dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Om hier voor te zorgen maken gemeenten een Lokale Inclusie Agenda. In Schagen gaat deze agenda verder dan mensen met een beperking. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en van wie je ook houdt: iedereen moet kunnen meedoen. Dit heet een inclusieve samenleving.

Lokale Inclusie Agenda

De eerste Lokale Inclusie Agenda werd opgesteld in 2021 met behulp van lokale ervaringsdeskundigen, organisaties en ondernemers. Daaruit kwamen zes speerpunten met bijbehorende acties naar voren die op dat moment belangrijk waren. Deze werden vervolgens samengevoegd tot één document. De Lokale Inclusie Agenda 2021-2022. De afgelopen tijd hebben we met elkaar deze actiepunten opgepakt. Het uitgebreide document is hieronder te downloaden.

Nu is de volgende fase aangebroken waarin we de volgende Lokale Inclusie Agenda 2024-2028 gaan maken. Dit doen we opnieuw samen met lokale ervaringsdeskundigen, organisaties en ondernemers. De volgende vier onderwerpen staat centraal:

  1. Geen discriminatie
  2. Betere fysieke en digitale toegankelijkheid
  3. Inclusief werkgeverschap

Voorlopige planning:

  • 9 september 2024 om 19:30 uur: definitieve versie Lokale Inclusie Agenda 2024-2028 wordt gepresenteerd in een openbare raadsinformatieavond

Voor ontwikkelingen rondom de Lokale Inclusie Agenda 2024-2028, houdt deze webpagina in de gaten.