Trouwen

Algemeen

Om uw relatie officieel te maken kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. U en uw partner hebben dan rechten en plichten naar elkaar. Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten doet u bij de gemeente. In Nederland kunnen een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Heeft u allebei niet de Nederlandse nationaliteit en woont u allebei in het buitenland, dan kunt u niet trouwen in Nederland.

Voordat u kunt trouwen, moet u melding voorgenomen huwelijk doen.

Goed om te weten

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. 

 • U en uw partner moeten allebei 18 jaar of ouder zijn.
 • Van te voren moeten u en uw partner begrijpen wat een huwelijk inhoudt.
 • Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. In Nederland is een dubbel huwelijk niet toegestaan.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. 
 • Er moet minimaal 14 dagen tussen de melding en de huwelijksdatum zitten. U kunt maximaal 12 maanden in de toekomst plannen.
 • Bent u inwoner van gemeente Schagen, dan kunt u bij de melding aangeven hoe u wilt worden aangeschreven door de overheden, zoals de gemeente, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Dit heet naamgebruik. Op de huwelijksakte en in het trouwboekje staat alleen uw eigen geslachtsnaam. Het naamgebruik staat er niet op. Staat u niet ingeschreven in Schagen, dan kunt u het naamgebruik doorgeven aan uw eigen woongemeente.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie

Trouwmogelijkheden en trouwlocaties

Mogelijkheden en locaties

In onze gemeente zijn meerdere mogelijkheden om te trouwen:

 • Kosteloos. Dit kan als minstens één van u in onze gemeente woont.
 • Budget.
 • In de Raadzaal van het gemeentehuis.
 • Op een plek naar keuze in onze gemeente.

Kosteloos

U kunt op maandag om  09.00 en 10.00 uur kosteloos trouwen. Dit kan alleen als minstens één van beiden in de gemeente Schagen woonachtig is. Een kosteloos huwelijk is slechts een formele handeling. Er wordt geen toespraak gehouden. Het sluiten van het huwelijk gebeurt in een spreekkamer. Alleen het bruidspaar en de getuigen kunnen aanwezig zijn. Uw trouwambtenaar wordt door de gemeente toegewezen.

Budget

U kunt ook tegen een lager tarief trouwen. Dit is een budget huwelijk. Net als bij een kosteloos huwelijk vindt het plaats in een spreekkamer. Er wordt geen toespraak gehouden. Alleen het bruidspaar en de getuigen mogen aanwezig zijn. Uw trouwambtenaar wordt door de gemeente toegewezen. Wel kunt u kiezen uit meer dagen en tijden. Zo kunt u uw huwelijk laten voltrekken op: 

 • Maandag tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
 • Dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. 

Let op: op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. De voordeur wordt voor u open gedaan.

Trouwen in de Raadzaal

U kunt in de raadzaal van het gemeentehuis trouwen. De raadzaal kunt u direct reserveren bij de melding voorgenomen huwelijk. Pas als u een bevestiging heeft ontvangen is de datum definitief. In de raadzaal is plek voor 50 personen. 
Een trouwambtenaar moet u zelf kiezen. Meer informatie over de trouwambtenaren vind u op de pagina trouwambtenaren.

Trouwen op een plek naar keuze

Als u op een andere locatie dan het gemeentehuis wilt trouwen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Die hebben vooral te maken met de veiligheid van de ruimte waar u wilt trouwen. Neem voor de beschikbaarheid en kosten altijd eerst contact op met uw trouwlocatie. 

U mag bijna overal in de gemeente Schagen trouwen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • de trouwlocatie moet openbaar toegankelijk zijn;
 • de trouwlocatie moet bereikbaar zijn. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet indien nodig de auto kunnen parkeren;
 • de trouwlocatie moet veilig zijn en de openbare orde mag niet worden verstoord;
 • er moeten diverse voorzieningen zijn, zoals toiletten, tafels, stoelen en een kleedruimte;
 • de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn;
 • de verbintenis moet ongehinderd en ongestoord plaats kunnen vinden;
 • als u in de buitenlucht trouwt, moet er een mogelijkheid zijn om uit te kunnen wijken naar een overkapping/binnenruimte;
 • Wij hebben een toestemmingsformulier nodig van de eigenaar of gebruiker van de plek. Ook als het om uw eigen huis gaat. De eigenaar kan via het formulier Toestemming eigenaar/gebruiker huwelijks/partnerschapslocatie de toestemming doorgeven. U heeft deze toestemming nodig bij het doen van de melding.

Een trouwambtenaar moet u zelf kiezen. Meer informatie over de trouwambtenaren vind u op de pagina trouwambtenaren.

Het kan zijn dat er voor de locatie nog een gebruiksvergunning moet worden aangevraagd of dat er een gebruiksmelding moet worden gedaan. Is de locatie bijvoorbeeld een restaurant of een hotel? Dan gaan wij ervan uit dat de eigenaar een gebruiksvergunning heeft of melding brandveilig gebruik heeft gedaan. Dit kunt u voor de zekerheid bij de locatie navragen.

Wanneer u een privéfeest organiseert en daar een tijdelijke verblijfsruimte zoals een (stretch)tent plaatst, die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, dan moet u een gebruiksmelding BGBOP doen. U krijgt van de betreffende afdeling zo snel mogelijk bericht of uw gebruiksmelding voldoet aan de indieningsvereisten.
Twijfelt u of u een gebruiksmelding moet doen? U kunt ook de beslisboom invullen om te kijken of dit voor u van toepassing is.

U heeft voor een besloten feest op een privéterrein, zoals een trouwerij, geen evenementenvergunning/-melding nodig. Als er meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn, moet u een meldingsformulier invullen.

Trouwambtenaren

Wij werken met freelance trouwambtenaren. Ook kunt u kiezen voor een eigen trouwambtenaar. Meer informatie over trouwambtenaren vindt u op de pagina trouwambtenaren

Melding voorgenomen huwelijk

U doet de melding voorgenomen huwelijk (vroeger ondertrouw genoemd) in de gemeente waar u gaat trouwen. Er moet minimaal 14 dagen tussen de melding en de huwelijksdatum zitten. U kunt maximaal twaalf maanden in de toekomst plannen. U kunt digitaal melding voorgenomen huwelijk doen. U heeft hierbij DigiD inlogcode nodig. In de digitale aanvraag kunt u bekijken welke trouwambtenaren en trouwlocaties er zijn. Dit kan voordat u inlogt met uw DigiD. 

U kunt ook een afspraak maken om bij ons langs te komen. Bel hiervoor naar (0224) 210 400

Online melding doen

Tijdens de digitale melding geeft u meteen een paar zaken door.
Onder andere:

 • De datum en het tijdstip van het huwelijk.
 • De getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijs.
 • De locatie.
 • De trouwambtenaar (niet bij budget en kosteloze huwelijk)
 • Het naamgebruik.

Vindt de ceremonie niet plaats in het gemeentehuis, reserveer dan eerst de locatie voordat u de melding doet en laat de eigenaar van de locatie het formulier Toestemming eigenaar of gebruiker huwelijks- of partnerschapslocatie invullen. Dit heeft u nodig bij het doen van de melding. Gemeente Schagen werkt met "freelance" trouwambtenaren. Trouwt u op een vrije locatie of in de Raadzaal van het gemeentehuis? Dan moet u zelf contact opnemen met een trouwambtenaar voordat u de melding doet. Kiest u voor een ‘kosteloos’ of ‘budget’ huwelijk? Dan kunt u geen trouwambtenaar kiezen. Dit regelt de gemeente.

Na invulling van alle gegevens en betaling heeft u officieel een melding gedaan van een voorgenomen huwelijk. U ontvangt van ons een bevestiging van uw huwelijk als uw melding compleet is.

Kosten

Kosteloos / budget / omzetting

Omschrijving

Tarief

2024

Kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder toespraak): Maandag om 09.00 en 10.00 uurgratis
Budget huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder toespraak): maandag tussen 11.00 uur en 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur€ 110,80
Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie. Wilt u van het omzetten van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk een bijeenkomst maken? Dan zijn de kosten gelijk aan de kosten zoals hieronder genoemd bij ‘in het gemeentehuis' en ‘andere plek’.€ 27,70

Raadzaal gemeentehuis

Dit is zonder de kosten voor een trouwambtenaar. De trouwambtenaar brengt zelf een bedrag in rekening.

Omschrijving

Tarief

2024

Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur€ 312,70
Maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur€ 683,50
Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen€ 683,50

Andere locaties dan het gemeentehuis

Dit is zonder de kosten voor een trouwambtenaar. De trouwambtenaar brengt zelf een bedrag in rekening.

Omschrijving

Tarief

2024

Maandag tot en met zondag en algemeen erkende feestdagen€ 184,35

Eigen trouwambtenaar

Onderstaande bedragen gelden als u iemand kiest die nog niet aangewezen is als trouwambtenaar in de gemeente Schagen. Als de trouwambtenaar nog niet beëdigd is bij de rechtbank worden voor de beëdiging ook kosten in rekening gebracht. Een trouwambtenaar kan zelf ook nog kosten in rekening brengen.
 

Omschrijving

Tarief

2024

Trouwambtenaar die al aangewezen en beëdigd is in een andere gemeente € 45,15
Trouwambtenaar die nog niet aangewezen en beëdigd is€ 324,80

Overig

Omschrijving

Tarief

2024

Trouwboekje of partnerschapsboekje € 19,50
Getuigen van de gemeente (per getuige)€ 22,50
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 28,70

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Niet alle landen in de wereld accepteren een geregistreerd partnerschap.
   

Meer informatie en uitzonderingen

Trouwen met een niet-Nederlander

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u in de Basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staan met uw geboorteakte voordat u kunt trouwen. Mogelijk moet u ook een verklaring van ongehuwd zijn inleveren. Neem in dit geval binnen 6 tot 12 maanden, voordat u de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap gaat doen, contact op met de gemeente.

Heeft één van u niet de Nederlandse nationaliteit én staat diegene niet ingeschreven in de BRP? Dan kan er online geen melding voorgenomen huwelijk worden gedaan. Dit moet schriftelijk of persoonlijk op het gemeentehuis worden gedaan. Wij hebben in ieder geval nodig: de geboorteakte, een uittreksel uit het bevolkingsregister waar uw woonplaats op staat vermeld, een verklaring van ongehuwd zijn en een geldig paspoort/identiteitskaart. Als alle documenten goed zijn bevonden kunt u melding voorgenomen huwelijk doen. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer (0224) 210 400.

Beiden buiten Nederland woonachtig

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag stuurt het kenbaar maken van het huwelijksvoornemen door naar de gemeente waar u wilt trouwen. De toetsing van de huwelijksbevoegdheid ligt bij de trouwgemeente. Het kan daardoor zijn dat er na de melding in Den Haag nog (extra) documenten of bewijsstukken (bijvoorbeeld afschrift geboorteakte, verklaring van ongehuwd zijn, uittreksel uit het bevolkingsregister)  aan u worden gevraagd. Zorg er daarom voor dat u op tijd melding doet bij de gemeente Den Haag.

Woont u beiden buiten Nederland én hebben jullie beiden niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u niet trouwen in Nederland.

Huwelijksvermogensregels

Trouwen heeft invloed op al jullie bestaande en toekomstige bezittingen en schulden. Vanaf 1 januari 2018 geldt er automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.