Uittreksel of afschrift Burgerlijke Stand

Algemeen

Een uittreksel of afschrift Burgerlijke Stand is een fotokopie van een officieel document waarin belangrijke gebeurtenissen in uw leven staan. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Met andere woorden: in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Aanvragen

  • Digitaal via bovenstaande knop.
  • Aan de balie. U kunt hiervoor online een afspraak maken.
  • Aan de balie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via (0224) 210 400.

Wij werken alleen op afspraak. U kunt dus niet zonder afspraak bij ons binnenlopen. Het maken van een afspraak is gratis.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een pinpas of geld.

Kosten

Een afschrift burgerlijke stand kost € 16,50.

Levertijd

Vraagt u het afschrift of uittreksel digitaal aan? Dan wordt het afschrift binnen 5 dagen naar uw woonadres opgestuurd. Komt u, of iemand die u heeft gemachtigd, het afschrift of uittreksel persoonlijk in het gemeentehuis halen? Dan is het afschrift of uittreksel klaar terwijl u wacht.

Wie kan het aanvragen?

U kunt dit zelf aanvragen. Of u kunt iemand hiervoor schriftelijk machtigen. Hiervoor moet u een kopie identiteitsbewijs bijvoegen. Die persoon moet meerderjarig zijn. Er moet altijd sprake zijn van een gerechtvaardigd belang. Er is sprake van gerechtvaardigd belang als het belang van de persoon die moet zorgen voor de verwerking van de persoonsgegevens van een betrokkene groter is dan het belang van die betrokkene om de persoonsgegevens niet te verwerken. Voor minderjarige kinderen en/of echtgenote of partner op hetzelfde adres is geen machtiging nodig.

Verschil tussen afschrift burgerlijke stand en uittreksel Basis Registratie Personen

Een afschrift burgerlijke stand is niet hetzelfde als een uittreksel Basis Registratie Personen. In de laatste verklaren wij dat u in onze gemeente staat ingeschreven.

Andere taal

Wilt u het uittreksel of afschrift in een andere taal ontvangen? Geef dit aan bij de aanvraag. U krijgt hem dan op een speciaal formulier dat in meerdere talen is opgesteld.

Vermelding geboortetijd

Op uw geboorteakte staat het tijdstip van de geboorte. Dit staat niet op het uittreksel.

Aanvraag door een rechtspersoon

Als een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling, een afschrift uit de registers van de burgerlijke stand nodig heeft kan dit schriftelijk aangevraagd worden. Dit verzoek kan nu ook digitaal worden verstuurd naar ons. Wel zal het schriftelijke verzoek toegelicht moeten worden en daarom zal deze toelichting bij de digitale aanvraag geüpload moeten worden. Het voordeel is dat het uittreksel of afschrift ook gelijk betaald kan worden. Ook is de afhandelingstijd sneller. Voor het indienen van een digitaal verzoek is E-herkenning noodzakelijk.