Urgentieverklaring

Algemeen

Als u zich inschrijft voor een huurwoning in onze gemeente dan krijgt u vrijwel altijd te maken met een wachttijd. In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Om de vrijkomende woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen, werken we met strenge regels. Als u voorrang wilt, heeft u eerst een urgentieverklaring van de gemeente nodig. Hierin staat dat de gemeente u heeft ingedeeld als urgent woningzoekende.

Wat is een sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een woning die door een woningcorporatie wordt verhuurd. Bijvoorbeeld via de WoonCompagnie. Daarnaast is de huurprijs van de woning niet hoger dan € 879,66 per maand. Dit bedrag geldt vanaf 1 januari 2024.

Heeft u een urgentieverklaring? Dan kunt u een huisvestingsvergunning krijgen, zodat u in een sociale huurwoning van een woningcorporatie mag wonen.

Kan ik een urgentieverklaring krijgen?

Bij de volgende situaties heeft u misschien het recht om voorrang te krijgen (urgentieverklaring):

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont in een tijdelijke opvang in verband met huiselijk geweld;
 • u zorgt lang onbetaald voor iemand of u krijgt die zorg (mantelzorg);
 • u bent asielzoeker en u heeft een verblijfsvergunning zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
 • er is sprake van een dringende noodsituatie;
 • u heeft door een medische of sociale reden dringend woonruimte nodig (hierbij is ook een verklaring van een arts nodig);
 • uw huidige woning is een sociale huurwoning. En de woning moet volgens de gemeente opgeknapt of gesloopt worden;
 • u keert als ex-gevangene terug in de maatschappij;
 • u bent klant van een trainingsproject zelfstandig wonen en u woont in Schagen;
 • u bent 18 of 19 jaar en u moet weggaan uit een gezinshuis of een project voor beschermd-wonen omdat de wet of regels dat zeggen.

Om te controleren of u misschien voorrang heeft kunt u de urgentiecheck doen.

Voorwaarden

Als u op één van de bovenstaande punten ja geantwoord heeft? Dan moet u daarnaast ook nog voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U moet staan ingeschreven als woningzoekende in de gemeente Schagen;
 • U moet minimaal één jaar staan ingeschreven als inwoner van de gemeente Schagen.
  Hiervoor geldt een uitzondering. Namelijk als u een urgentieverklaring aanvraagt omdat u een woning nodig heeft in een van de volgende gevallen:
  • Na een verblijf in een tijdelijke opvang wegens huiselijk geweld;
  • Bij terugkeer in de maatschappij als ex-gevangene
  • U bent klant of gast van een trainingsproject zelfstandig wonen en u woont in Schagen;
  • U bent 18 of 19 jaar en u moet weggaan uit een gezinshuis of project voor beschermd-wonen omdat de wet of regels dit bepalen.

In die gevallen geldt de voorwaarde dat u direct vooraf aan uw verblijf minimaal 1 jaar ingeschreven stond als inwoner van de gemeente Schagen.

 • U moet de kosten voor uw eigen onderhoud  en de kosten van een eigen woonruimte zelf kunnen betalen. Het verzamelinkomen (het belastbaar jaarinkomen) van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 47.669,- (eenpersoons-) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden). Dit bedrag wordt ook wel het verzamelinkomen of het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden genoemd. Dit kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
 • U moet minimaal 6 maanden staan ingeschreven bij Woonmatch. Dit is de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland die door ons gebruikt wordt als woonruimte verdeelsysteem. Deze voorwaarde geldt niet als er een dringende noodsituatie is, om sociale of medische redenen of als u asielzoeker bent.

Weigering

Een urgentieverklaring mag u niet krijgen als u niet voldoet aan de voorwaarden die hierboven staan. Ook krijgt u het niet in de volgende situaties:

 • Als u het probleem om te wonen echt zelf had kunnen tegenhouden of op een andere manier had kunnen oplossen. Deze reden, dat u het niet krijgt (weigeringsgrond), komt voor als u:
  • niet actief heeft gereageerd op passende woonruimte sinds het moment dat u moet kunnen aantonen dat u actief heeft gezocht;
  • een passende woonruimte van een woningcorporatie heeft afgewezen sinds het moment dat u wist dat u dakloos zou worden.
 • Als u het probleem om te wonen zelf had kunnen tegenhouden, of had kunnen oplossen, door gebruik te maken van een hulpmiddel. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een traplift. Als uw huisvestingsprobleem ontstaan zou zijn omdat u zelf niet meer de trap op of af kunt lopen.
 • Als uw probleem om te wonen het gevolg is van iets dat u zelf niet goed deed of  de schuld is van iemand van uw huishouden. Met andere woorden als het uw “eigen schuld” is. Dan krijgt u het bijvoorbeeld niet als u:
  • uw woning uitgezet wordt door huurschuld of overlast;
  • de woning (gedwongen) verkoopt;
  • naar de gemeente Schagen bent verhuisd zonder eerst te zorgen voor woonruimte voor u en uw huishouden;
  • een tijdelijke huurovereenkomst hebt die afloopt;
  • twee jaar direct vooraf aan deze aanvraag niet in een zelfstandige woning en/of een woning die voor permanente bewoning ongeschikt is, heeft gewoond.
 • Als u niet genoeg geld heeft om zelfstandig te wonen. Met andere woorden; u bent niet in staat om “in uw bestaan of in de kosten van bewoning van zelfstandige woonruimte te voorzien”;
 • Als u in de 12 maanden voor uw aanvraag ook al een aanvraag om urgentieverklaring bij de gemeente Schagen heeft ingediend;
 • Als u in de 24 maanden voor uw aanvraag van de gemeente Schagen al eens een besluit op een door u ingeleverde aanvraag om een urgentieverklaring heeft gekregen.

Aanpak

U kunt maar één keer per jaar voorrang (urgentieverklaring) aanvragen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Dat doet u door:

 • de voorwaarden goed te lezen voordat u een aanvraag doet;
 • te controleren of u voorrang heeft door het doen van de urgentiecheck;
 • het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van bijlagen die nodig zijn. Dit noemen wij ook wel “bewijsstukken”. Voor de aanvraag heeft u een DigiD nodig.

Als wij het compleet ingevulde aanvraagformulier en alle noodzakelijke bewijsstukken hebben ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag.

Soms is een extra onderzoek nodig. Dit zou bijvoorbeeld een medisch onderzoek kunnen zijn. Ook kan u de vraag krijgen om uw situatie uit te leggen. Dan nemen wij contact met u op. Op basis van al deze gegevens nemen wij een beslissing op uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het behandelen van de aanvraag zijn €75,00. U moet deze kosten altijd betalen. Dus ook als uw aanvraag afgewezen wordt.

Bijzonderheden

Als u geen recht heeft op voorrang  (urgentieverklaring)? Gebruik dan deze tips voor het zoeken naar een woning:

 • Schrijf u in ieder geval in als woningzoekende bij de woningbouwverenigingen (wooncorporaties). En reageer vaak op de woningadvertenties. Voor de regio Kop van Noord-Holland kan dat via Woonmatch, de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland.
 • U kunt zich ook inschrijven bij (particuliere) verhuurders.
 • Heeft u wel eens gedacht aan woningruil? In sommige gevallen kan dat een oplossing zijn.
 • Kunt u inwonen bij familie, vrienden of kennissen of een kamer huren?
 • Zoek tijdelijke woonruimte: tijdelijke verhuur of pensionopvang, bijvoorbeeld via dnoDoen. Dat is een organisatie die kwetsbare mensen helpt die door verschillende problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden.
 • Kijk ook verder dan alleen de gemeente Schagen of de Kop van Noord-Holland. Kijk als dat mogelijk is ook in andere regio’s naar woonruimte. U wilt tenslotte snel weer een eigen woning!

Waarschuwing voor “Bemiddelingsbureaus”

Er zijn bedrijven die zich via internet aanbieden als bemiddelingsbureau voor het aanvragen van voorrang (urgentieverklaringen). Wij hebben gemerkt dat zulke bedrijven óók aanvragen doen als ze al weten dat die volgens de regels van de gemeente moet worden afgewezen. U kunt daarmee een financieel risico lopen. Want de gemeente brengt kosten in rekening voor de behandeling, óók als uw aanvraag wordt afgewezen.