Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Algemeen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dit wordt ook wel het VOG genoemd.

Wij werken alleen op afspraak. U kunt dus niet zonder afspraak bij ons binnenlopen. U kunt via bovenstaande knop of telefonisch een afspraak maken. Het maken van een afspraak is gratis.

Aanvragen

Een Verklaring omtrent gedrag vraagt u aan als bijvoorbeeld een nieuwe werkgever of een sportclub hierom vraagt. U kunt dit niet namens uzelf aanvragen.

 • Via de gemeente waar u staat ingeschreven in de basisregistratie Personen.
 • Staat u ingeschreven in de gemeente Schagen, dan kunt u de VOG ook digitaal  aanvragen.
 • Via de website van Justis.
 • Via de website van Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de basisregistratie personen.

Meenemen

 • Het ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en door uzelf en uw werkgever zijn ondertekend.
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Doet iemand anders de aanvraag voor u? Dan neemt de persoon een machtigingsbrief met een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde en uzelf mee.
 • Een pinpas of contant geld.

Heeft u de VOG nodig voor bijvoorbeeld voor een emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning? Dan moet u een officieel document van de ambassade, consulaat of betreffende werkgever meenemen waarop alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd. Ondertekening door een werkgever of instelling is dan niet altijd mogelijk. In dat geval is een ondertekening niet nodig.

Kosten

De kosten zijn € 41,35. Als u een VOG digitaal aanvraagt zijn de kosten lager.

Wanneer is een VOG gratis?

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG.  Dit kan als de vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis.

Levertijd

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u bericht van Justis (afdeling COVOG). De VOG wordt naar uw woonadres gestuurd.

Online aanvraag via de website van gemeente Schagen

Heeft u een VOG nodig en heeft u het aanvraagformulier al in uw bezit dan kunt u er ook voor kiezen om de aanvraag digitaal via in te dienen. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig en moet u betalen met iDeal.

Online aanvraag via de website van Justis

Een VOG kan door een organisatie ook online aangevraagd worden. U hoeft dan niet bij ons langs te komen. De online aanvraag is goedkoper. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD.
 • U kunt direct betalen via iDEAL nadat u uw gegevens heeft ingevuld.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Justis

Justis onderzoekt VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Afwijzing

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.