Evenementenvergunning

Algemeen

Een evenement is elke vorm van vermaak die voor het publiek toegankelijk is. Denkt u hierbij aan een sportwedstrijd, braderie, festival of fancy-fair. Maar ook een circus, rommelmarkt, optocht of muziekvoorstelling is een evenement. Hiervoor heeft u een evenementenvergunning nodig. Dit kan ook het geval zijn als het evenement op eigen terrein gebeurt.

Voor kleine evenementen zoals straatfeesten en buurtbarbecues kan vaak een melding worden gedaan. Wilt u tegen betaling alcohol schenken op uw evenement? Dan heeft u ook een tapontheffing nodig.

Melding of vergunning

Voor een klein evenement hoeft vaak alleen een melding worden gedaan. Hiervoor moet uw evenement aan een paar voorwaarden voldoen. Als uw evenement niet aan deze voorwaarden voldoet? Dan moet u een aanvraag voor een evenementenvergunning doen.

Voorwaarden melding evenement

 • Het gaat om een eendaags evenement;
 • Het aantal aanwezigen is niet meer dan 100 personen;
 • Het evenement vindt plaats tussen 09:00 uur en 24:00 uur;
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur;
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en/of de hulpdiensten;
 • Slechts kleine voorwerpen worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter per voorwerp.

Vergunning nodig

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

De aanvraagtermijn hangt af van het risico dat het evenement met zich meebrengt. Hoe groter de risico’s, hoe langer wij bezig zijn met het behandelen van uw aanvraag. Bij risicovolle evenementen hebben wij meer tijd nodig om de zaken af te stemmen met politie, brandweer en andere hulpdiensten. Om in aanmerking te komen voor een evenementenvergunning is het daarom van belang dat wij uw aanvraag op tijd ontvangen.

 • Voor evenementen met een redelijk laag risico moet u uiterlijk 12 weken voor het begin van het evenement de aanvraag opsturen;
 • Voor een evenement met een hoger risico moet u vergunning voor het evenement minimaal 19 tot 25 weken van te voren aanvragen;
 • Heeft u voor uw evenement een vergunning voor meerdere jaren ontvangen en organiseert u het evenement dit jaar opnieuw? Dan moet u de melding uiterlijk 8 weken voor het evenement opsturen.

Aankondiging evenementenkalender 2023

Organiseert u in 2023 een evenement in onze gemeente? Kondig deze dan aan vóór 1 oktober 2022 voor een plek op de evenementenkalender! 

Ieder jaar wordt in Schagen de evenementenkalender vastgesteld. Deze kalender geeft een overzicht van alle evenementen die georganiseerd worden. De kalender wordt voorafgaand aan het jaar opgesteld, zodat al vroeg bekend is of een locatie voor een evenement beschikbaar is. Daarnaast geeft het inzicht of er inzet van gemeentelijke en/of hulpdiensten ingepland moet worden.

Als u uw evenement niet vóór 1 oktober 2022 aankondigt bestaat de kans dat uw evenement niet op de evenementenkalender 2023 wordt geplaatst en u uw evenement niet kunt organiseren. Kondig daarom tijdig uw evenement bij ons aan. Dit kunt u doen aan de hand van het webformulier Aanmelden evenementenkalender.

Wat voegt u bij de aanvraag?

Zorg ervoor dat u de volgende documenten digitaal bij de hand heeft om mee te sturen:

 • Een draaiboek of programma met de datum en tijden van het evenement.
 • Een situatietekening of plattegrond met de indeling van het evenemententerrein. Deze tekening moet op schaal 1:1000 zijn met daarop aangegeven alle zaken die op het terrein komen te staan. Zoals tenten, podia, tribunes, tappunten, attracties of springkussens, kramen en bakwagens, generatoren, in- en uitgangen, EHBO-post, overkappingen en toiletvoorzieningen.
 • Een verkeersplan of plattegrond als er één of meerdere wegen worden afgesloten.

Als dit voor u geldt, dan ook:

 • Een schriftelijke toestemming van de zakelijk gerechtigde van het terrein.
 • Een veiligheidsplan. Dit is vooral bij grotere evenementen. Het model veiligheidsplan met toelichting van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord kunt u downloaden.
 • Een routeparcours van de tocht of wedstrijd.
 • Een verklaring brandwerendheid tentdoek en een indelingstekening van de tent. Als daar meer dan 50 personen aanwezig zijn.
 • De technische specificaties van de generator.

Schenken zwak-alcoholhoudende dranken

Wilt u zwak-alcoholische dranken schenken tijdens uw evenement? Onder zwak-alcoholische dranken vallen bier en wijn. Dan heeft u een tapontheffing nodig.

Tapontheffing aanvragen

Melding gebruik meerjarige evenementenvergunning

Bent u in het bezit van een meerjarige evenementenvergunning? Dan kunt u het evenement melden via het formulier Melden meerjarige evenement.

Behandeling van de aanvraag

Eén van de medewerkers van het team Vergunningen en Bijzondere wetten behandelt uw aanvraag. Dit is uw contactpersoon. Is uw aanvraag niet compleet of spelen er andere zaken? Dan nemen wij contact met u op.

Heeft u een vraag? Dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon.

Kosten

Voor bijna alle aanvragen voor een evenementenvergunning hoeven geen leges te worden betaald.

Onderstaande evenementen moeten wel leges betalen:

Kofferbakmarkt, fancy fair, braderie of andere soort markt waar geld verdiend wordt: € 357,85

Bovenop dit bedrag kunnen onderstaande bedragen komen:

als voor de activiteit verkeersmaatregelen nodig zijn € 72,55
als voor de activiteit een tijdelijke gebruiksmelding nodig is € 72,55
als voor de activiteit een aanstellingsbesluit verkeersregelaars nodig is € 72,55
Heeft de vergunning betrekking op een meerjarenvergunning? Dan is het tarief 200% van het betreffende tarief. Dit is dan voor ten hoogste 5 jaren.  
Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet € 108,85
Heeft de vergunning betrekking op een meerjarenvergunning? Dan is het tarief 200% van het betreffende tarief. Dit is dan voor ten hoogste 5 jaren.