Introductie

Omgevingsvisie Schagen

Introductie

GEANNULEERD: Werksessie Omgevingsvisie Schagen op 16 maart a.s. gaat NIET door

Deze sessie is a.s. maandagavond 16 maart gepland op het Regius College te Schagen. We ontvangen momenteel veel afmeldingen vanwege alle maatregelen omtrent het coronavirus. We vermoeden dat er meer mensen niet komen. Daarom stellen we deze avond voorlopig uit.

Zodra we een nieuwe datum hebben gepland maken we dat bekend. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Marjolijn van Erkelens
Projectleider Omgevingsvisie Schagen


Hoe ziet onze gemeente eruit in de toekomst?

Dat bepalen wij graag samen met u! Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Schagen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar willen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aanbod in de Omgevingsvisie.

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een document waarin de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving van Schagen staat. Met andere woorden in dit document beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die voor dorpen of wijken gelden. Of voor een groot stuk in het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals; wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor waterberging of zonneparken? Of waar kunt u in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Waarom een visie?

Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om in de toekomst dit zo te houden, moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we energie in gaan steken.

Voor wie is de visie?

De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Maar heeft u plannen die bijvoorbeeld nu niet mogelijk zijn? Omdat ze bijvoorbeeld niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan passen? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen, of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan is het helemaal belangrijk dat u met ons meepraat! 

Magazine

Deze website is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid. Naast deze website hebben we ook een digitaal magazine over de omgevingsvisie.