Uittreksel persoonsgegevens BRP

Algemeen

Een uittreksel Basis Registratie Personen is een verklaring van ons dat u staat ingeschreven als inwoner. Dit wordt ook wel een ‘uittreksel uit het bevolkingsregister’ of BRP genoemd.

Aanvragen

  • Digitaal via bovenstaande knop.
  • Aan de balie. U kunt hiervoor online een afspraak maken.
  • Aan de balie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via (0224) 210 400.

Wij werken alleen op afspraak. U kunt dus niet zonder afspraak bij ons binnenlopen. Het maken van een afspraak is gratis.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een pinpas of geld.

Kosten

Een uittreksel BRP kost € 9,30.

Heeft u een uittreksel BRP nodig voor schuldhulpverlening? Dan is het gratis. U moet dan wel een brief laten zien waarin staat dat u het uittreksel voor de schuldhulpverlening nodig heeft.

Levertijd

Vraagt u het uittreksel BRP digitaal aan? Dan wordt het uittreksel BRP binnen 5 werkdagen naar uw woonadres opgestuurd. Komt u of iemand die u heeft gemachtigd het uittreksel persoonlijk in het gemeentehuis halen? Dan is het uittreksel klaar terwijl u wacht.

Gegevens

Op het uittreksel BRP staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast is het mogelijk om ook andere gegevens erop te schrijven zoals: burgerlijke staat, datum dat u  in de gemeente bent komen wonen, enzovoort. Het is ook mogelijk om alle leden van uw gezin erop te vermelden.

Andere taal

Heeft u een uittreksel BRP nodig voor een instantie in het buitenland? Dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

Geldigheid

Een uittreksel BRP heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het uittreksel van u wilt hebben.

Fouten melden

Twijfelt u eraan of uw gegevens juist zijn opgenomen in de BRP? Neem dan contact op met ons.

Als uw gegevens in de BRP onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u ons per brief vragen om dit aan te passen. Dit wordt ook wel een correctieverzoek genoemd. Bij het correctieverzoek moet u officiële bewijsstukken meesturen. Waarmee u kunt aantonen dat het fout in de BRP staat. Aan de hand van deze bewijsstukken kunnen wij uw gegevens aanpassen. Dit doen wij natuurlijk nadat wij dit goed onderzocht hebben.

Wij nemen binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Dit besluit sturen wij naar u toe. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Persoonsgegevens afschermen

Iedereen mag zijn of haar persoonsgegevens in de BRP met code geheim laten inschrijven. Bepaalde instanties krijgen dan niet uw persoonsgegevens. De officiële naam voor geheimhouding is 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'. U kunt de aanvraag Verzoek geheimhouding persoonsgegevens online regelen.

Heeft u geheimhouding en verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Weet u niet of u al geheimhouding heeft? Dan kunt u dit nakijken op de website Mijn Overheid.

Aanvragen door een rechtspersoon

Als een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling, een afschrift uit de basisregistratie personen nodig heeft kan dit schriftelijk aangevraagd worden. Dit verzoek kan nu ook digitaal worden verstuurd naar ons. Wel zal het schriftelijke verzoek toegelicht moeten worden en daarom zal deze toelichting bij de digitale aanvraag geüpload moeten worden. Het voordeel is dat het uittreksel of afschrift ook gelijk betaald kan worden. Ook is de afhandelingstijd sneller. Voor het indienen van een digitaal verzoek is E-herkenning noodzakelijk.