Omgevingsvergunning

Algemeen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Er zijn landelijke regels die bepalen wanneer een vergunning nodig is en wanneer niet. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket. En bekijk daarnaast het bestemmingsplan via de website Ruimtelijke plannen.

Wanneer omgevingsvergunning nodig

Voldoet uw plan niet aan de regels van het bestemmingsplan of het Omgevingsloket? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Kijk voor de indieningsvoorwaarden onder de kop 'Vragen', deze kunt u onder aan de pagina vinden. 

Vergunningsvrij bouwen

Soms heeft u voor het bouwen of verbouwen geen omgevingsvergunning nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Vergunningsvrij bouwen.

Vragen

Voor meer informatie.

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf? Dan heeft u een DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie? Dan heeft u eHerkenning nodig.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten voor een omgevingsvergunning bekijkt u hoofdstuk 3 van de legesverordening van gemeente Schagen.

Documenten die u moet meesturen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning*:

 • situatietekening waarop te zien is hoe het bouwwerk staat ten opzichte van de perceelsgrenzen;
 • plattegronden van de situatie op dit moment en de nieuwe situatie;
 • doorsnedetekening van de nieuwe situatie;
 • geveltekeningen van de situatie op dit moment en de nieuwe situatie;
 • opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan;
 • alle tekeningen voorzien van maatvoeringen en schaalaanduiding.

*Het is mogelijk dat er tijdens de aanvraag om extra informatie wordt gevraagd, zoals:

 • tekeningen van de riolering en hemelwaterafvoeren;
 • constructietekeningen en berekeningen;
 • EPC berekening (alleen bij nieuwbouw);
 • berekeningen daglichttoetreding;
 • berekeningen ventilatievoorzieningen;
 • een bodemonderzoekrapport volgens NEN 5740 wanneer de oppervlakte groter is dan 50 m2 en er meer dan 2 uur per dag mensen in het pand verblijven;
 • melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit), (bij bedrijfsmatige milieuactiviteiten). Deze melding kunt u indienen via de website www.aimonline.nl
 • ruimtelijke onderbouwing (bij een uitgebreide Wabo procedure of als er met een kruimelprocedure medewerking wordt verleend);
 • watervergunning of akkoordverklaring van het Hoogheemraadschap.

Alle indieningseisen worden omschreven in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)

In de meeste gevallen duurt de behandeling van uw aanvraag niet langer dan 8 weken. Dit geldt voor een standaard procedure. Bij een uitgebreide procedure kan de periode oplopen tot 26 weken. In beide gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten de beslistermijn één keer met 6 weken te verlengen. Verder is het belangrijk om een complete aanvraag op te sturen. Dan kunnen wij uw aanvraag meteen in behandeling nemen. Zo kunnen we de procedure sneller doorlopen.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij de ontbrekende documenten op. De behandeltermijn ligt stil totdat de documenten die missen bij ons binnen zijn. 

U ontvangt het besluit van uw aanvraag via e-mail. Heeft u de vergunning gekregen? Dan kunnen mensen daarna nog 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Tot die tijd adviseren wij u te wachten met het uitvoeren van uw bouwplannen.

Bouwtekeningen kun je nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in je pand zoals het leggen van een vloer, of als je jouw pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen je opvraagt. Het opvragen van (bouw)tekeningen is mogelijk via het aanvraagformulier opvragen van bouwtekeningen / bouwgegevens.

Heeft u voor uw bouwplannen een omgevingsvergunning nodig? Of is het plan in strijd met het bestemmingsplan? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet een conceptaanvraag. Een conceptaanvraag kost geld. Tijdens een conceptaanvraag kijken wij of de aanvraag van een vergunning mogelijk is.

Als een plan niet in het bestemmingsplan past, dan wordt er getoetst aan de Omgevingsvisie. Onze Omgevingsvisie laat zien wat wij belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en waarin we onze vrije tijd doorbrengen. Kijk voor meer informatie op www.omgevingsvisieschagen.nl

U kunt digitaal een conceptaanvraag ruimtelijke plannen aanvragen. De kosten voor een conceptaanvraag staan in artikel 2.2.1 van de legesverordening van gemeente Schagen. De kosten voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunbaar is, bedraagt € 793,25 (tarief 2022). Dit bedrag trekken wij later af van de legeskosten. Deze betaalt u voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning na uw conceptaanvraag.

Misschien heeft u buiten de regels voor het bouwen nog andere toestemmingen nodig. Denk daarbij  aan de volgende zaken:

 • Kapvergunning: Bij de Bomenverordening Schagen 2018 hoort een groene kaart met een register erbij waar u digitaal in kunt kijken. Zo kunt u zien wanneer u een kapvergunning nodig heeft. 
 • Inritvergunning: Wilt u een inrit of uitrit aanleggen? Dan heeft u daarvoor een inritvergunning nodig. Dat geldt ook als u een inrit of uitrit wilt aanpassen.
 • Watervergunning: Het is mogelijk dat u voor sommige activiteiten toestemming moet vragen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een vergunningcheck kunt u uitvoeren op www.omgevingsloket.nl.
 • Milieumelding: Bij activiteiten voor uw werk is het mogelijk dat u een milieumelding moet doen. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen. 
 • Gebruiksmelding: Zijn er meer dan 50 personen op hetzelfde moment aanwezig in het bouwwerk? Dan moet u een gebruiksmelding doen volgens het Bouwbesluit 2012 .
 • Vergunning of ontheffing Wet Natuurbescherming: Zijn er op uw bouwlocatie beschermde planten of dieren aanwezig? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig op basis van de Wet Natuurbescherming. Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN).

Zijn uw bouwplannen anders dan het bestemmingsplan? Dan raden we aan om uw bouwplannen eerst te bespreken met uw buren. Met het burenakkoord kunt u zorgen voor een goede relatie met uw buren. Hebben uw buren geen problemen hebben met uw plannen? Dan kan dit ervoor zorgen dat wij eerder in uw voordeel beslissen. De buren geven op deze manier advies over uw aanvraag. Zo wordt de kans op bezwaar tegen uw plannen minder. Het bestemmingsplan kunt u vinden via de website Ruimtelijke Plannen.

Tip: print uw bouwtekeningen uit. Laat uw buren een handtekening zetten wanneer ze akkoord gaan met de plannen.

Heeft u vragen? Dan kunt u een consult ruimtelijke plannen doen. 

Let op: door een grote toename van het aantal consulten is onze reactietijd op dit moment een stuk langer dan u van ons gewend bent. Wij stellen uw geduld daarom ook zeer op prijs.

op de deze pagina wordt uitgelegd waar de gemeente publicaties staan: https://www.schagen.nl/regels-verordeningen-en-bekendmakingen